41/2018/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 41/2018/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/2/2015 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 01-11-2018
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP41.signedQDQP41.signedDownload