47/ 2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 47/ 2017/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 03-11-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP47.signedQDQP47.signedDownload