55/2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 55/2017/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 29-12-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP55.signed_Quy_che_lam_viec_cua_UBND_tinhQDQP55.signed_Quy_che_lam_viec_cua_UBND_tinhDownload