34/2022/QĐ-UBND

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 34/2022/QĐ-UBND
Trích yếu Bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 30-11-2022
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQPPL34.signedQPPL34.signedDownload