5/2022/TT-BNV

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 5/2022/TT-BNV
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động của thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành 23-05-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf05-2022-TT-BNV.signed05-2022-TT-BNV.signedDownload