9/VBHN-BNV

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 9/VBHN-BNV
Trích yếu Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành 29-11-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdftvHienThiToanVan_VBHN-09-2022-BNVtvHienThiToanVan_VBHN-09-2022-BNVDownload