1061/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 1061/SNV-CCVC
Trích yếu Hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022 - 2023
Ngày ban hành 10-06-2022
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_1061_SNV_CCVCvbdi_1061_SNV_CCVCDownload