PrintAaa

Phúc đáp văn bản số 2094/SNV-BTĐKT ngày 19/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk

13:35 12/11/2021
pdf12.11-vb-tra-loi-So-Noi-vu-tinh-Dak-Lak(12.11.2021_11h10p19)_signed12.11-vb-tra-loi-So-Noi-vu-tinh-Dak-Lak(12.11.2021_11h10p19)_signedDownload