PrintAaa

Về việc tham mưu báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị đề xuất của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

07:56 31/08/2022
pdf08.30.-VB-cu-tri-(30.08.2022_17h42p29)_signed08.30.-VB-cu-tri-(30.08.2022_17h42p29)_signedDownload