Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2165/SNV-XDCQ&TCBC 05/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo các biểu mẫu theo Thông tư 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ
2188/SNV-XDCQ&TCBC 05/11/2021 Sở Nội vụ Cử thành viên tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
2157/SNV-CCVC 04/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh...
227/QĐ-SNV 04/11/2021 Sở Nội vụ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết kế, thi công, xây dựng nội dung truyền thông triển lãm...
2098/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Phát triển nông thôn
218/SNV-CCVC 27/10/2021 Sở Nội vụ Về việc cử viên chức đi học (Nguyễn Thị Khánh Diệu)
2084/SNV-CCVC 26/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức
2091/SNV-CCVC 26/10/2021 Sở Nội vụ Xin ý kiến điều động công chức (ông Nguyễn Thế Công)
2092/SNV-CCVC 26/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
394/KH-UBND 22/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các...
2047/SNV-CCVC 21/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Can Lộc
213/KH-SNV 20/10/2021 Sở Nội vụ Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
2038/SNV-CCVC 20/10/2021 Sở Nội vụ Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022
2045/SNV-CCVC 20/10/2021 Sở Nội vụ Trình dự thảo Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2021
2044/SNV-CCVC 20/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức y tế huyện Can Lộc năm 2021
2019/SNV-XDCQ&TCBC 18/10/2021 Sở Nội vụ Tham mưu văn bản về luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
1993/SNV-XDCQ&TCBC 15/10/2021 Sở Nội vụ Góp ý dự thảo QĐ ban hành QĐ CNNV và CCTC của Sở Giao thông vận tải
1985/SNV-XDCQ&TCBC 14/10/2021 Sở Nội vụ Tham mưu văn bản về luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
1987/SNV-CCVC 13/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (bà Đoàn Thị Lành)
1989/SNV-CCVC 13/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Xuân Thông)
1975/SNV-XDCQ&TCBC 12/10/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
1976/SNV-CCVC 12/10/2021 Sở Nội vụ Thuyên chuyển công tác đối với công chức cấp xã
3396/QĐ-UBND 11/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND...
1951/SNV-CCVC 08/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng,...
1952/SNV-CCVC 08/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã
1936/SNV-CCVC 07/10/2021 Sở Nội vụ Thẩm định thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2025
1942/SNV-CCVC 07/10/2021 Sở Nội vụ Hoàn thiện dự thảo Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn...
1932/SNV-CCVC 06/10/2021 Sở Nội vụ Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa tỉnh
1926/SNV-CCVC 05/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm công chức UBND thành phố Hà Tĩnh (bà Trần Thị Thương)
1915/SNV-CCVC 05/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự xã
1925/SNV-CCVC 05/10/2021 Sở Nội vụ Điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng công chức cấp xã
1913/SNV-CCVC 05/10/2021 Sở Nội vụ Giải quyết tình trạng thừa giáo viên
1899/SNV-CCVC 04/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vũ Quang