PrintAaa

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với thực hiện chuyển đổi số

14:20 17/04/2024

(Moha.gov.vn)-Sáng ngày 17/4/2024, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2023).

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR Index 2023).

Các đại biểu đã tập trung tham luận, làm rõ kết quả nổi bật trong cải cách hành chính năm 2023 tại Bộ, ngành, địa phương để minh chứng, làm sâu sắc thêm kết quả đánh giá của Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị

Sau khi nghe công bố các Chỉ số, tham luận của các đại biểu, Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là công cụ theo dõi, đánh giá kết quả, tác động của quá trình triển khai CCHC tới việc cải thiện chất lượng hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tới lợi ích của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Thực tiễn chứng minh, các Chỉ số này đã thực sự trở thành công cụ quản lý hiệu quả tiến trình CCHC, giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương nắm bắt được nhu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức, nhận diện rõ những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế của nền hành chính nói chung, của quá trình triển khai nhiệm vụ CCHC hàng năm của Bộ, ngành, địa phương nói riêng. Đồng thời qua đó, cũng khẳng định quyết tâm của Chính phủ, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xây dựng nền hành chính luôn lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, mọi chủ trương, chính sách phát triển đều hướng tới người dân, doanh nghiệp. Thông qua kết quả các chỉ số và phát biểu tham luận của một số Bộ, cơ quan, địa phương, chúng ta nhận thấy những nỗ lực, quyết tâm cải cách của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2023 vừa qua và đã được đánh giá, ghi nhận một cách khách quan, đa chiều, tương đối toàn diện, chi tiết dưới nhiều góc độ khác nhau, kết quả đó là một áp lực, nhưng cũng vừa là động lực, giúp cho chúng ta có thêm giải pháp và quyết tâm tiếp tục thúc đẩy công cuộc CCHC với nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đang ở phía trước. 

Thay mặt Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong việc triển khai xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2023; đặc biệt, chúc mừng và biểu dương Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Tĩnh,... đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, đột phá trong cải cách để duy trì, hoặc cải thiện được các chỉ số ở thứ hạng cao trong bảng xếp hạng.

Bộ trưởng cũng ghi nhận, biểu dương một số địa phương đã có những bứt phá, vươn lên, cải thiện được đáng kể thứ hạng về CCHC, như Khánh Hoà, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Bình Phước, Hải Dương, Hà Giang và một số địa phương khác.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với thực hiện chuyển đổi số

Đối với những Bộ, cơ quan, địa phương còn có những kết quả các chỉ số ở mức thấp, kéo dài nhiều năm, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các Bộ, cơ quan, địa phương cần nghiên cứu các giải pháp đột phá, quyết liệt hơn trong cải cách, nhận diện rõ, xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong các Chỉ số, nâng cao hiệu quả CCHC, lợi ích và sự hài lòng của người dân trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp có trách nhiệm, hiệu quả của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh các cấp, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp triển khai kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số CCHC thời gian qua. 

Bộ trưởng nhận định, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, thực hiện một cách quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong năm, cũng như tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Các đại biểu dự Hội nghị

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, sau Hội nghị hôm nay, căn cứ Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và Chỉ số CCHC năm 2023, các Bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chủ động phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện rõ nguyên nhân những chỉ số thành phần còn thấp, xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Quan tâm chỉ đạo sát sao với những giải pháp thiết thực, mạnh mẽ, hiệu quả nhằm cải thiện thực chất công tác CCHC của Bộ, ngành, địa phương. 

Hai là, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng tiếp cận chính sách trực tiếp các đối tượng về CCHC, về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các chỉ số này, từ đó tạo chuyển biến nhận thức, sự đồng thuận, ủng hộ, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và toàn xã hội đối với công cuộc CCHC mà chúng ta đang thực hiện.

Ba là, tập trung cao cho cải cách thể chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), gắn kết chặt chẽ với thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ. Rà soát, bãi bỏ các TTHC, các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không phù hợp, không khả thi, đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm. Tiếp tục hoàn thiện các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Năm là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và chế độ công vụ. Tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tăng cường phân cấp, phân quyền phù hợp với năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức mới được ban hành. Thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ gắn cải cách chính sách tiền lương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sáu là, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của Chính phủ. Trong đó, tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của các Bộ, tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai công tác CCHC tại các Bộ, ngành, địa phương; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, công tác triển khai, để nâng cao vai trò, hiệu quả của Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số CCHC trong quản lý, theo dõi, đánh giá CCHC.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng rằng, với sự cầu thị, nghiêm túc, nỗ lực, năng động, sáng tạo của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, công tác CCHC năm 2024 sẽ có bước chuyển biến mới và đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần củng cố niềm tin, sự hài lòng của người dân, tổ chức và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

 
Toàn cảnh Hội nghị 
Nguồn: https://www.moha.gov.vn