162/2017/NĐ-CP

Phân loại Ban tôn giáo
Số/Ký hiệu 162/2017/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày ban hành 30-12-2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_162.2017.ND-CPVanBanGoc_162.2017.ND-CPDownload