04/2016/TT-BNV

Phân loại Ban tôn giáo
Số/Ký hiệu 04/2016/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
Ngày ban hành 10-06-2016
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf04-BNV.signed04-BNV.signedDownload