95/2023/NĐ-CP

Phân loại Ban tôn giáo
Số/Ký hiệu 95/2023/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày ban hành 29-12-2023
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf95_2023_ND-CP_29122023-signed95_2023_ND-CP_29122023-signedDownload