PrintAaa

Công bố danh mục TTHC thuộc Thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng Cấp xã

09:33 23/06/2020
pdf3827-QD-UBND_NGAY_27-11-2019_cong_bo_TTHC_Nvu_cap_xa_signed(28.11.2019_07h41p11)_signed3827-QD-UBND_NGAY_27-11-2019_cong_bo_TTHC_Nvu_cap_xa_signed(28.11.2019_07h41p11)_signedDownload