PrintAaa

Về việc phân công nhiệm vụ đối với Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các thành viên Tổ Giúp việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15:33 08/03/2021
pdf08.3.TB-phan-cong-nhiem-vu-TGV-SO-Noi-vu.-HUNG(08.03.2021_16h13p14)_signed08.3.TB-phan-cong-nhiem-vu-TGV-SO-Noi-vu.-HUNG(08.03.2021_16h13p14)_signedDownload