PrintAaa

Đại hội đại biểu Hội Tin học Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

07:06 25/07/2023

Chiều 24/7/2023, Hội Tin học Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Tin học tỉnh Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng dự đại hội có đại diện Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam Nguyễn Long, Hội Tin học các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 60 hội viên Hội Tin học Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự Đại hội

Hội Tin học Hà Tĩnh được thành lập vào ngày 05/01/2004 theo Quyết định số 02 QĐ/UB-TC của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Những năm qua, hội phát triển và lớn mạnh không ngừng. Hội luôn nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để phối hợp, triển khai các đề án, dự án công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; nhất là công tác kiện toàn tổ chức hội và đào tạo cán bộ sử dụng CNTT, tư vấn, thẩm định dự án.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Hội Tin học đã phối hợp với các cấp hội và các cơ quan ban ngành địa phương phổ biến kiến thức và đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng CNTT trong tỉnh; tham gia thường xuyên trong Ban giám khảo Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời chỉ đạo các Chi hội Tin học xây dựng các đề tài, dự án trong lĩnh vực Tin học tham gia Hội thi sáng tạo KHKT hằng năm. Tiêu biểu là hoạt động phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đồng tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh hằng năm.

hó Chủ tịch Hội Tin học Hà Tĩnh Phạm Văn Báu báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2012 - 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Tin học tỉnh đã tham gia ý kiến phản biện cho nhiều đề án, dự án, chính sách của tỉnh về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số các cấp, hướng tới xây dựng thành phố thông minh trên ba trụ cột chính: chính quyền số, xã hội số và kinh tế số…

Toàn cảnh đại hội

Hội tin học Hà Tĩnh là đơn vị chủ trì xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước ICT- Index Hà Tĩnh và đã tiến hành tổ chức thực hiện từ năm 2008 đến năm 2018, áp dụng cho 44 cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 2702/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, đánh giá xếp hạng Cổng/Trang thông tin điện tử của các CQNN trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Trung tâm CNTT Đại học Hà Tĩnh Nguyễn Viết Phú tham luận chủ đề: “Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ CNTT tại các cơ quan, đơn vị”.

Hội cũng đã tích cực tham gia trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, đã phối hợp với Trung tâm CNTT&TT của Sở TT&TT đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thuộc xã xây dựng nông thôn mới.

Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng môi trường thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” do hội thực hiện đã góp phần giúp các nhà quản lý, nhà đầu tư, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số; hỗ trợ mục tiêu về kinh tế số.

Hội Tin học Hà Tĩnh là đơn vị chủ trì xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước ICT- Index Hà Tĩnh. Bộ tiêu chí được thực hiện từ năm 2008 - 2018, áp dụng cho 44 cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đại biểu Hội Tin học tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức theo hướng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng.

\

Đồng chí Đậu Tùng Lâm-Giám đốc Sở TT&TT đề nghị nhiệm kỳ tới Hội Tin học Hà Tĩnh nâng cao hơn nữa trách nhiệm của BCH, hội viên nhằm phát huy tối đa vai trò của hội trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh cùng ngành TTTT.

Tập trung phát triển các hội viên tập thể trong các cơ quan, doanh nghiệp cấp huyện, cấp tỉnh. Chú trọng mời gọi các chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT tham gia đóng góp vào các hoạt động của Hội nhằm huy động tối đa các nguồn lực phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển CNTT- TT của tỉnh nhà.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các hoạt đông tư vấn phản biện góp phần vào quá trình thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030... góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại hội cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự như: kinh nghiệm ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CNTT trong các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; hoàn thiện quy chế hoạt động của hội...

Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam Nguyễn Long ghi nhận những kết quả Hội Tin học Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí đề nghị, thời gian tới, hội cần sớm kiện toàn quy chế hoạt động; nâng cao hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp, thúc đẩy ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, góp phần vào sự phát triển KT-XH.

Tiếp đó, Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2023– 2028 và bầu Ban Chấp hành Hội tin học Hà Tĩnh nhiệm kỳ III gồm 24 thành viên. Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu ông Bùi Đắc Thế - Nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tiếp tục giữ vai trò là Chủ tịch Hội Tin học Hà Tĩnh, nhiệm kỳ III (2023-2028).

Ông Bùi Đắc Thế - Nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Tin học Hà Tĩnh, nhiệm kỳ III (2023-2028).

Lãnh đạo các ban, ngành tặng hoa chúc mừng BCH Hội Tin học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nguồn: https://baohatinh.vn