PrintAaa

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thứ nhất

14:24 27/07/2022
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị hoạt động của Ban Chỉ đạo phải bám sát quy chế của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo tính độc lập, đúng quy định, không chồng chéo.
 

Sáng 27/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hoàng Trung Dũng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Dự phiên họp có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trần Thế Dũng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo tham dự phiên họp.

Ngày 2/6/2022 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 67-QĐ/TW về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 21/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và ra mắt Ban Chỉ đạo vào ngày 22/6/2022.

Để Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng các dự thảo văn bản gồm: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, quyết định phân công thành viên của Ban Chỉ đạo, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các ủy viên đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung, đảm bảo quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận sự chủ động, tích cực của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tập trung tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng dự thảo các văn bản liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như Thường trực Ban Chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận phiên họp.

Nguồn: http://baohatinh.vn