PrintAaa

Hà Tĩnh ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp

10:03 08/09/2021

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Mã định danh của Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, TP Hà Tĩnh) chuyển từ 000.00.01.H27 sang H27.01.

Theo đó, mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 2 thuộc, trực thuộc UBND tỉnh được cấp cho 46 đơn vị;

Mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 3 thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cấp cho 638 đơn vị;

Mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 4 thuộc, trực thuộc các đơn vị cấp 3 cấp cho 955 đơn vị;

Mã định danh điện tử này để phân biệt, xác định duy nhất các cơ quan, đơn vị; phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử khi có phát sinh đơn vị trực thuộc có nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử hoặc trường hợp thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể đơn vị...) thì trong vòng 15 ngày phải gửi văn bản về Sở TT&TT để cập nhật, điều chỉnh và công khai kịp thời trên hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước (https://dmdc.ngsp.gov.vn).

UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện quyết định; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử tại điều 1 quyết định này phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Nguồn:baohatinh.vn

 

zip3109_QD_UBND_ban_hanh_Ma_dinh_danh3109_QD_UBND_ban_hanh_Ma_dinh_danhDownload