PrintAaa

Hà Tĩnh phê duyệt 85 chỉ tiêu biệt phái giáo viên THPT giữa các huyện, thị

09:28 13/08/2022

(Baohatinh.vn) - Trong tổng số 85 chỉ tiêu biệt phái ở Hà Tĩnh lần này có 70 giáo viên được điều động đến các trường THPT, chủ yếu thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; 15 giáo viên đến trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên một số huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biệt phái giáo viên THPT năm học 2022 - 2023. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 85 chỉ tiêu biệt phái giáo viên từ các trường THPT ở địa bàn này đến các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) ở địa bàn khác.

Việc điều động giáo viên biệt phái đã trở thành một trong những giải pháp giảm áp lực về thừa, thiếu giáo viên giữa các địa phương (Ảnh: Trường THPT Lý Tự Trọng - Thạch Hà tặng quà cho giáo viên biệt phái năm học 2021 - 2022)

85 chỉ tiêu thuộc 11 bộ môn gồm: Ngữ văn - 11 giáo viên; Lịch sử - 3 giáo viên; Địa lý - 5 giáo viên; Giáo dục công dân - 4 giáo viên; Toán - 13 giáo viên; Vật lý - kỹ thuật công nghiệp - 7 giáo viên; Hóa học - 6 giáo viên; Sinh học - kỹ thuật nông nghiệp - 9 giáo viên; Tin học - 4 giáo viên; Tiếng Anh - 14 giáo viên; Thể dục - giáo dục quốc phòng và an ninh - 9 giáo viên.

Trong đó, có 70 giáo viên được điều động đến các trường THPT, chủ yếu thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; 15 giáo viên được biệt phái đến trung tâm GDNN-GDTX các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Nghi Xuân.

Việc điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viên chức giáo dục bậc THPT năm học 2022 - 2023 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, theo nguyên tắc cân đối viên chức từ nơi thừa đến nơi thiếu, nơi thừa nhiều đến nơi thừa ít, nơi thiếu ít sang nơi thiếu nhiều; có khoảng cách phù hợp và địa điểm thuận lợi về giao thông; không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của viên chức.

 

Năm học này, Trung tâm GDNN-GDTX Can Lộc sẽ được tiếp nhận 2 giáo viên biệt phái môn Toán và Lịch sử.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra Sở GD&ĐT thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viên chức giáo dục bậc học THPT năm học 2022 - 2023 theo đúng quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện biệt phái giáo viên của các huyện, thị xã và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2022.

Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với giáo viên biệt phái theo quy định.

Nguồn: https://baohatinh.vn