PrintAaa

Hiệu ứng từ nỗ lực cải cách hành chính của ngành TN&MT Hà Tĩnh

14:26 06/07/2023

(Baohatinh.vn) - Xác định cải cách thủ tục hành chính là “chìa khóa” tạo ra đột phá, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong các lĩnh vực phụ trách.

Trong 6 tháng năm 2023, Sở TN&MT tiếp nhận 606 hồ sơ qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tất cả đều giải quyết đúng trình tự, thời gian.

Xác định các lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) là cơ sở thiết yếu, điều kiện và nguồn lực quan trọng để phục vụ phát triển bền vững của tỉnh, tại Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã chọn tập trung cao cho công tác cải cách hành chính (CCHC) với trọng tâm kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, chú trọng đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là một trong ba nội dung đột phá nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2020 tới nay, sở đã 2 lần thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Cụ thể, lần 1 đã sáp nhập 4 phòng chuyên môn thành 2 phòng thuộc sở; lần 2 sáp nhập 2 phòng chuyên môn và chuyển 2 chi cục thành 2 phòng chuyên môn thuộc sở. Kết quả sau 2 lần sắp xếp đã giảm 3 phòng, 2 chi cục.

Thời gian qua, Sở TN&MT chú trọng tổ chức tin gọn bộ máy nhằm phục người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn.

Trong 3 năm qua, sở cũng đã 2 lần sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp. Trong đó, lần 1 đã giảm 2 phòng tại Trung tâm Công nghệ thông tin, kỹ thuật TN&MT, thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai.

Lần 2 sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp của sở thành 1 đơn vị sự nghiệp có tên mới là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính; tinh gọn đầu mối Văn phòng Đăng ký đất đai từ 11 chi nhánh xuống còn 7 chi nhánh tại các huyện, thành phố, thị xã.

Sau 2 lần sắp xếp đã giảm 1 đơn vị, giảm 4/11 chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, giảm 2 phòng thuộc 1 đơn vị sự nghiệp.

Cán bộ Sở TN&MT Hà Tĩnh tham gia lớp tập huấn về hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến các thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT.

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn cho hay: Cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, công tác CCHC cũng được đơn vị tập trung thực hiện, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với mục tiêu hướng tới là rút ngắn thời gian, trình tự giải quyết.

Song song với việc triển khai giải pháp CCHC của năm trước, năm 2023 này, Sở TN&MT tiếp tục xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình, sáng kiến, cách làm hay về CCHC như sáng kiến triển khai tích hợp SmsBrandname hoặc Google Calendar vào thông báo nhắc lịch công tác, thời hạn xử lý văn bản; mô hình tổ tư vấn, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại sở và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công tác đo đạc phục vụ đề án tích tụ ruộng đất ở xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà.

Sở đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các bộ thủ tục hành chính theo hướng giảm 1/2 thời gian giải quyết và 1/3 thành phần hồ sơ, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần đối với 141 TTHC từ tỉnh đến cấp xã.

Đặc biệt, kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 cho thấy, chỉ số tiếp cận đất đai của Hà Tĩnh đạt 6,85 điểm, cao hơn 0,3 điểm so với năm trước, tăng 15 bậc từ vị trí 52 lên 37.

So với mặt bằng chung cả nước, chỉ số tiếp cận đất đai của Hà Tĩnh vẫn đang nằm nhóm giữa, nhưng so với chính nội tại, sự tăng tiến liên tục trong 3 năm qua cho thấy những nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư tại một trong những lĩnh vực phức tạp và nhiều vướng mắc.

Việc giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Công ty Formosa Hà Tĩnh được Sở TN&MT thực hiện liên tục.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC về lĩnh vực TNMT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 86,72%, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mới đạt 80,4% trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 76,74%.

Trong 6 tháng qua, Sở TN&MT tiếp nhận 72.346 hồ sơ, trong đó nộp qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 606 hồ sơ và qua các trung tâm hành chính công cấp huyện là 71.740 hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều được xử lý đúng quy trình, thời gian và không có hồ sơ xử lý chậm hạn.

Sở TN&MT có nhiều nỗ lực trong tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính.

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn cho hay: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá các TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết, góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch.

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các quy chế, quy định phối hợp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở quy chế, quy trình và các TTHC để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát.

Sở TN&MT tiếp tục hướng tới việc cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết, góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết các lĩnh vực phụ trách.

Tập trung các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công các TTHC của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh cấp huyện; tăng cường tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình (tương đương với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4), dịch vụ công trực tuyến một phần (tương đương với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) và dịch vụ bưu chính công ích nhằm phát triển cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý trực tuyến.

Nguồn: https://baohatinh.vn