PrintAaa

Thành lập 2 tổ công tác kiểm tra cải cách hành chính các địa phương, đơn vị 6 tháng đầu năm 2023

14:32 31/05/2023

Trong thời gian 5 ngày, đoàn kiểm tra cải cách hành chính của UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thành lập 2 tổ tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thẩm định công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023 của UBND tỉnh, từ ngày 25 - 30/5, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ công tác CCHC tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác Số 2, Kiểm tra tại UBND huyện Vũ Quang và UBND xã Đức Bồng và UBND xã Đức Lĩnh

Đoàn sẽ được chia làm 2 tổ, tập trung kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC được chỉ ra tại đợt thẩm định, đánh giá xác định chỉ số CCHC cuối năm 2022. Đồng thời kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên các lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền số. 

Tổ công tác Số 2, Kiểm tra tại UBND huyện Hương Khê và UBND xã Hương Trà và UBND Thị trấn Hương Khê

Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá nhằm đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC năm 2023. Qua đó, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện.

Tổ công tác Số 2, Kiểm tra tại UBND huyện Lộc Hà;  UBND xã Mai Phụ  và UBND xã Thạch Kim

Đây là một trong những giải pháp quyết liệt của UBND tỉnh Hà Tĩnh để xác định chỉ số CCHC năm 2023 tại các đơn vị, địa phương một cách thực chất, khách quan, làm cơ sở, đánh giá, xếp hạng công tác CCHC và công tác thi đua - khen thưởng năm 2023. Thông qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC hằng năm.

Tin, bài, ảnh: Trần Hoài Nam, Phòng CCHC&VTLT