PrintAaa

Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

09:34 11/04/2023

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Kế hoạch số 119/KH-HĐTT ngày 07/4/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 về kế hoạch chi tiết tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022;

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) thông báo một số nội dung như sau:

1. Hội đồng thi triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (có danh sách tại Quyết định số 486/QĐ-UBND kèm theo Thông báo này).

2. Thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung thi

2.1. Khai mạc kỳ thi:

- Thời gian: bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/4/2023.

- Địa điểm: Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

2.2. Tổ chức thi vòng 1:

- Môn Tiếng Anh: bắt đầu từ 8 giờ 15 phút, ngày 26/4/2023; hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính (có 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút), thí sinh sẽ được chia lịch thi theo ca (lịch thi cụ thể sẽ được Hội đồng thi thông báo sau);

- Môn Kiến thức chung: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 27/4/2023; hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính (có 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút), thí sinh sẽ được chia lịch thi theo ca (lịch thi cụ thể sẽ được Hội đồng thi thông báo sau).

- Nội dung thi: theo Danh mục tài liệu ôn tập do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành tại Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 phê duyệt danh mục lĩnh vực chuyên ngành và tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

- Địa điểm thi vòng 1: Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

3. Một số lưu ý đối với thí sinh

- Thí sinh dự thi đối chiếu, rà soát lại các thông tin tại danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND. Trường hợp có sai lệch, cần thay đổi thông tin, thí sinh gửi đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về  đơn vị đăng ký nộp hồ sơ dự thi trước ngày 15/4/2023 để đơn vị có văn bản đề nghị đính chính gửi Hội đồng thi. Sau ngày 17/4/2023, Hội đồng thi sẽ không tiếp nhận và xử lý điều chỉnh thông tin của thí sinh đăng ký dự thi.

- Thí sinh phải có mặt vào lúc 7 giờ 15 phút tại Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để tham gia khai mạc kỳ thi và có mặt tại phòng thi trước thời gian thi các môn theo quy định. Thí sinh dự thi phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu (rõ ảnh) để kiểm tra trước khi vào phòng thi.

- Nộp phí thi tuyển đúng thời gian quy định theo Thông báo này.

- Trong thời gian dự thi, thí sinh tự sắp xếp và liên hệ chỗ ăn, nghỉ.

4. Phí thi tuyển

a) Mức thu: 300.000 đồng/thí sinh (ba trăm nghìn đồng) theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

b) Hình thức nộp: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp.

- Chủ tài khoản: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.

- Số tài khoản: 3000033333.

- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hà Tĩnh.

- Nội dung chuyển khoản: thí sinh nộp phí thi tuyển công chức ghi rõ các thông tin sau: số thứ tự thí sinh (tại danh sách kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND) <dấu cách> họ và tên thí sinh <dấu cách> ngày, tháng, năm sinh <dấu cách>  đơn vị dự tuyển. Ví dụ: 8 Lê Thị B 12101998 Sở Công Thương.

 Trường hợp không thể nộp bằng hình thức chuyển khoản, thí sinh nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Nội vụ (số 38, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh) trong thời gian nộp phí thi tuyển được quy định tại Thông báo này (trong giờ hành chính). Các nội dung liên quan đến thu phí thi tuyển, đề nghị liên hệ Kế toán Văn phòng Sở Nội vụ để được giải đáp (bà Phạm Thị Thanh Hiền, số điện thoại: 0914.767.301).

- Thời gian nộp phí thi tuyển: từ ngày 11/4/2023 đến hết ngày 15/4/2023.

Nếu thí sinh không nộp phí thi tuyển đầy đủ, đúng thời gian nêu trên thì xem như không tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

5. Sau khi công bố kết quả thi vòng 1, Hội đồng thi sẽ có thông báo triệu tập để các thí sinh trúng tuyển vòng 1 tiếp tục tham gia vòng 2 theo quy định.

6. Lịch thi và các thông tin liên quan đến tổ chức kỳ thi sẽ được đăng tải trên trang website của Sở Nội vụ Hà Tĩnh tại địa chỉ: www.sonoivu.hatinh.gov.vn

7. Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện có chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022:

- Niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc cơ quan và trang thông tin điện tử của đơn vị để thí sinh dự thi có điều kiện khai thác thông tin. Đồng thời, liên hệ trực tiếp đến thí sinh đủ điều kiện dự thi tại đơn vị để thông tin các nội dung liên quan tại Thông báo này cho thí sinh được biết, thực hiện (đặc biệt là thời gian, địa điểm thi vòng 1; thời gian nộp phí thi tuyển).

- Có văn bản báo cáo Hội đồng thi (qua Sở Nội vụ) để điều chỉnh thông tin của thí sinh dự thi (trường hợp có đơn đề nghị) trong ngày 17/4/2023.

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự thi và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện biết, thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ: phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ - số 38, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh (ông Phan Quốc Nam - Phó Trưởng phòng CCVC - số điện thoại: 0915.675.000)./.

Chi tiết đề nghị thí sinh xem ở file đính kèm: