101/2023/NQ-HĐND

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 101/2023/NQ-HĐND
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 26-07-2023
Người ký Hoàng Trung Dũng
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hôi đồng nhân dân tỉnh
Đính kèm
pdf101.2023.NQ(26.07.2023_15h23p56)_signed101.2023.NQ(26.07.2023_15h23p56)_signedDownload