289/QĐ-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 289/QĐ-BNV
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 893/QĐ-BNV ngày 08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục điện tử dùng chung ngành Nội vụ
Ngày ban hành 18-04-2024
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf224202410210QD289_suadoiDanhmucdientudungchung_nganhNoivu224202410210QD289_suadoiDanhmucdientudungchung_nganhNoivuDownload