117NQ-HĐNDNQ-HĐND

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 117NQ-HĐNDNQ-HĐND
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành 26-07-2023
Người ký Hoàng Trung Dũng
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hôi đồng nhân dân tỉnh
Đính kèm
pdf106.2023.NQ106.2023.NQDownload