108/2023/NQ-HĐND

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 108/2023/NQ-HĐND
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023-2025
Ngày ban hành 26-07-2023
Người ký Hoàng Trung Dũng
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hôi đồng nhân dân tỉnh
Đính kèm
pdf108.2023.NQ(26.07.2023_11h10p55)_signed108.2023.NQ(26.07.2023_11h10p55)_signedDownload