115/2021/NĐ-CP

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 115/2021/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.
Ngày ban hành 16-12-2021
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf115.signed115.signedDownload