2205/SNV-CCVC

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 2205/SNV-CCVC
Trích yếu Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức (bà Lê Thị Mai Hoa, PGĐ Sở Lao động)
Ngày ban hành 10-11-2021
Người ký Trần Đình Trung
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2205_SNV_CCVCvbdi_2205_SNV_CCVCDownload