Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội Luật viên chức
22/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội Luật cán bộ, công chức.