Quản lý công chức, viên chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
234-KH/TU 05/02/2024 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
1183/SNV-CCVC 29/06/2023 Sở Nội vụ Thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Thông tư số 10/2023/TT-BNV
3538/BNV-TCBC 28/07/2022 Bộ Nội vụ Tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế
1061/SNV-CCVC 10/06/2022 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022 - 2023
115/KH-UBND 18/04/2022 UBND tỉnh Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
2570/SNV-CCVC 24/12/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022 (đợt 2)
2353/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; đề xuất, phối hợp đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
2356/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Góp ý Dự thảo Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên giai đoạn 2021-2025
2347/SNV-CCVC 29/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
2334/SNV-CCHC&VTLT 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại địa phương
2285/SNV-XDCQ&TCBC 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng viên chức UBND huyện Kỳ Anh năm 2021
2290/SNV-CCVC 19/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
2284/SNV-XDCQ&TCBC 18/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo danh sách công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
291/TTr-SNV 16/11/2021 Sở Nội vụ Điều chỉnh thời gian họp rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí số người làm việc của...
2260/SNV-XDCQ&TCBC 16/11/2021 Sở Nội vụ Xin phép cử lãnh đạo tham gia cuộc họp theo Giấy mời số 612/GM-UBND
2259/SNV-XDCQ&TCBC 15/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, TT&DL
2255/SNV-CCVC 15/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (bà Nguyễn Thị Hồng Minh)
2242/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, UBND huyện Cẩm Xuyên
2249/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2021
1976/SNV-XDCQ&TCBC 11/11/2021 Sở Nội vụ Về việc đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các sơ, ngành và địa phương
2189/SNV-XDCQ&TCBC 10/11/2021 Sở Nội vụ Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vũ Quang
2188/SNV-XDCQ&TCBC 05/11/2021 Sở Nội vụ Cử thành viên tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
2157/SNV-CCVC 04/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh...
218/SNV-CCVC 27/10/2021 Sở Nội vụ Về việc cử viên chức đi học (Nguyễn Thị Khánh Diệu)
2084/SNV-CCVC 26/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức
2091/SNV-CCVC 26/10/2021 Sở Nội vụ Xin ý kiến điều động công chức (ông Nguyễn Thế Công)
2092/SNV-CCVC 26/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
2047/SNV-CCVC 21/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Can Lộc
2038/SNV-CCVC 20/10/2021 Sở Nội vụ Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022
2045/SNV-CCVC 20/10/2021 Sở Nội vụ Trình dự thảo Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2021
2044/SNV-CCVC 20/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức y tế huyện Can Lộc năm 2021
2019/SNV-XDCQ&TCBC 18/10/2021 Sở Nội vụ Tham mưu văn bản về luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
1993/SNV-XDCQ&TCBC 15/10/2021 Sở Nội vụ Góp ý dự thảo QĐ ban hành QĐ CNNV và CCTC của Sở Giao thông vận tải
1985/SNV-XDCQ&TCBC 14/10/2021 Sở Nội vụ Tham mưu văn bản về luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
1987/SNV-CCVC 13/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (bà Đoàn Thị Lành)
1989/SNV-CCVC 13/10/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Xuân Thông)
1975/SNV-XDCQ&TCBC 12/10/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
1976/SNV-CCVC 12/10/2021 Sở Nội vụ Thuyên chuyển công tác đối với công chức cấp xã
1951/SNV-CCVC 08/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng,...
1952/SNV-CCVC 08/10/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã