PrintAaa

Chuyển đổi số toàn diện, thực chất trong cải cách thủ tục hành chính

15:33 15/03/2023
Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, toàn hệ thống KBNN tăng cường chuyển đổi số toàn diện, thực chất trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.