PrintAaa

Hà Tĩnh tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng về công tác chi cho chuyển đổi số, quản lý đầu tư các dự án CNTT

16:10 06/12/2023

Sáng nay (6/12) Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Cục Chuyển đổi số Quốc gia tổ chức Khóa tập huấn “Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng về công tác chi cho chuyển đổi số, quản lý đầu tư các dự án công nghệ thông tin”. Đồng chí Dương Văn Tuấn-– PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông tham dự và phát biểu chỉ đạo tập huấn.

Đồng chí Dương Văn Tuấn - PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc lớp tập huấn

Hơn 50 học viên là cán bộ các sở, ban, ngành, huyện thị trên địa bàn tỉnh tham gia lớp tập huấn đã được Bà Đỗ Thị Thảo Hiền - Chuyên gia Quản lý Đầu tư các dự án CNTT thuộc Trung tâm Công nghệ số Quốc gia truyền đạt và trao đổi các chuyên đề chính như: Tổng quan về quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; Những điểm mới của pháp luật hiện hành; Quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn đầu tư công; Quản lý hoạt động lập đề cương và dự toán chi tiết; Quản lý hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Bà Đỗ Thị Thảo Hiền - Chuyên gia Quản lý Đầu tư các dự án CNTT thuộc Trung tâm Công nghệ số Quốc gia truyền đạt các chuyên đề

Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày, những kiến thức mà các học viên được lĩnh hội tại lớp tập huấn sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao Bộ chỉ số DTI cấp tỉnh và cũng là cập nhật, phổ biến kỹ năng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng về công tác chi cho CĐS, quản lý đầu tư các dự án công nghệ thông tin năm 2023 đồng thời hình thành nên giá trị cốt lõi, giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tự tin vào tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ định hướng của đơn vị trong hiện tại và tương lai, hình thành nhân tố, chuyên gia chuyển đổi số, trên cơ sở đó để tham mưu cho lãnh đạo cơ quan đơn vị về công tác chuyển đổi số…

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Sau khi tiếp thu kiến thức và kết thúc khóa tập huấn, học viên được cấp chứng nhận và vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại đơn vị, địa phương mình công tác.