PrintAaa

Lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ.

14:07 05/07/2023
Sáng ngày 5/7, tại trụ sở Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số dành cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2023.
Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình khai mạc Lớp bồi dưỡng.
Tham dự khai mạc có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; Lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ; Lãnh đạo, tổ chuyển đổi số, chuyên trách về công nghệ thông tin các đơn vị ngoài khối cơ quan Bộ.
 
Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, để Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập, bứt phá, phát triển bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo, các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước cần phải quyết tâm vào cuộc để xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, gắn với công tác cải cách hành chính; hoàn thành việc Xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, chỉ có như vậy mới đạt được mục tiêu, khát vọng của dân tộc: "đến năm 2045 - 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao".

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đã được triển khai đồng bộ, bám sát Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Cán sự đảng Bộ, các Kế hoạch chuyển đổi đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt hàng năm, thực hiện có hiệu quả bước đầu, chú trọng yếu tố con người, thể chế và công nghệ, lấy việc xây dựng dữ liệu và kết nối làm mục tiêu trước mắt. Bộ Nội vụ đã tích cực tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Nội vụ về sự cần thiết của chuyển đổi số; đề xuất sáng kiến, giải pháp và tuyên dương các gương sáng điển hình trong chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Để chuyển đổi số thành công, đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của Bộ cần được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số và an toàn an ninh mạng hàng năm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, thực hiện nhiệm vụ, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
 
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Để Lớp bồi dưỡng đạt chất lượng và mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị báo cáo viên cung cấp, truyền đạt những thông tin, kiến thức cơ bản, sát với tình hình chuyển đổi số của Bộ Nội vụ để học viên dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ thực hiện. Đồng thời, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng chương trình của Lớp tập huấn, tích cực nghiên cứu tài liệu để nắm chắc nội dung cơ bản.

Tham gia Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt kiến thức về chuyển đổi số gồm các nội dung sau:

Chuyên đề 1: Cập nhật thông tin chung về công tác Chuyển đổi số: Chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số năm 2023; các giải pháp của Chính phủ, Bộ, ngành để đẩy mạnh chuyển đổi số; kinh nghiệm, kết quả của các Bộ, ngành, địa phương đối với công tác chuyển đổi số hiện nay do chuyên gia của Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt.

Chuyên đề 2: Vai trò dữ liệu lớn trong công tác Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong việc xây dựng tạo lập dữ liệu của Bộ Nội vụ do chuyên gia của Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt.
 
Báo cáo viên Nguyễn Trọng Khánh, Trưởng phòng hạ tầng và dữ liệu số, Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt kiến thức chuyển đổi số tại Lớp bồi dưỡng.

Chuyên đề 3: Kết quả triển khai chương trình, nhiệm vụ, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới đảm bảo mục tiêu yêu cầu do Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Lê Thanh Tùng truyền đạt. 

Chuyên đề 4: Hướng dẫn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin thông dụng phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ (cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ; Tạo mã Qrcod...) do Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Lê Thanh Tùng truyền đạt. 
 
Báo cáo viên Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin truyền đạt kiến thức chuyển đổi số tại Lớp bồi dưỡng.


Đây đều là những nội dung hết sức thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ về tăng cường công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Lớp bồi dưỡng cũng dành thời gian để các học viên và chuyên gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin….

Nguồn: www.moha.gov.vn