PrintAaa

Quy định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

09:30 04/12/2022

Ngày 01/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 988/QĐ-BNV Quy định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao giải và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyền, chuyên viên Vụ Cải cách hành chính đạt Giải đặc biệt trong cuộc thi "Tìm hiểu về chuyển đổi số"

 

Theo đó, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các đơn vị, xây dựng Chính phủ số tại Bộ Nội vụ. Giúp lãnh đạo các đơn vị nắm được thực trạng chuyển đổi số, qua đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cho phù hợp; có biện pháp, giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động của đơn vị hiệu quả, thiết thực. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ bao gồm các tiêu chí đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số hằng năm trong hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ (sau đây gọi là đơn vị).

Nội dung đánh giá chuyển đổi số tại các đơn vị gồm 06 chỉ số chính: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin; Hoạt động chuyển đổi số.