92/2012/NĐ-CP

Phân loại Ban tôn giáo
Số/Ký hiệu 92/2012/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày ban hành 08-11-2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
doc92.Ton_giao92.Ton_giaoDownload