03/2022/TT-BTC

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 03/2022/TT-BTC
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Ngày ban hành 09-06-2022
Người ký Võ Thành Hưng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Đính kèm
pdfVanBanGoc_TT_33_2022VanBanGoc_TT_33_2022Download