42/2022/NĐ-CP

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 42/2022/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
Ngày ban hành 24-06-2022
Người ký Vũ Đức Đam
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm