766/QĐ-TTg

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 766/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
Ngày ban hành 23-06-2022
Người ký Phạm Bình Minh
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf766._QD_TTg_CP_ve_bo_chi_so_hai_long_TTHC766._QD_TTg_CP_ve_bo_chi_so_hai_long_TTHCDownload