05/CT-UBND

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 05/CT-UBND
Trích yếu Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 17-05-2023
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfChi_thi_Day_manh_CCHCChi_thi_Day_manh_CCHCDownload