16/CT-TTg

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 16/CT-TTg
Trích yếu Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ngày ban hành 20-05-2024
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm