PrintAaa

Quyết định về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

10:24 06/04/2022
pdf721_QD-phe-duyet-KH-tuyen-dunng-CC-nam-2022-272_14h52-252(06.04.2022_08h41p41)_signed721_QD-phe-duyet-KH-tuyen-dunng-CC-nam-2022-272_14h52-252(06.04.2022_08h41p41)_signedDownload
pdfPhu-luc-kem-theo_721(06.04.2022_08h08p26)_signedPhu-luc-kem-theo_721(06.04.2022_08h08p26)_signedDownload