08/2022/TT-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 08/2022/TT-BNV
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 19-09-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
zipvbden_8_2022_TT_BNVvbden_8_2022_TT_BNVDownload