10/2022/TT-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 10/2022/TT-BNV
Trích yếu Quy định về thời hạn bảo quản tài liệu
Ngày ban hành 19-12-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfTT_10-2022_thoi_han_bao_quan_ta_lieuTT_10-2022_thoi_han_bao_quan_ta_lieuDownload