11/2022/TT-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 11/2022/TT-BNV
Trích yếu Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
Ngày ban hành 30-12-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_12-2022-TT-BNV..signedVanBanGoc_12-2022-TT-BNV..signedDownload
pdfVanBanGoc_PhulucVI-BanmotaVTVL-LDQLVanBanGoc_PhulucVI-BanmotaVTVL-LDQLDownload
pdfVanBanGoc_Phu_luc_IIIVanBanGoc_Phu_luc_IIIDownload
pdfVanBanGoc_PhulucIVanBanGoc_PhulucIDownload
pdfVanBanGoc_PhulucIIVanBanGoc_PhulucIIDownload
pdfVanBanGoc_PhulucIVVanBanGoc_PhulucIVDownload
pdfVanBanGoc_PhulucVVanBanGoc_PhulucVDownload
pdfVanBanGoc_PhulucIX-Banmotahotro,phucvu-SNVanBanGoc_PhulucIX-Banmotahotro,phucvu-SNDownload
pdfVanBanGoc_PhulucVII(dungchunghanhchinh)VanBanGoc_PhulucVII(dungchunghanhchinh)Download
pdfVanBanGoc_PhulucVIII-Banmotahotro,phucvu-hanhchinhVanBanGoc_PhulucVIII-Banmotahotro,phucvu-hanhchinhDownload