15/2017/QH14

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 15/2017/QH14
Trích yếu Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày ban hành 21-06-2017
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
pdf15.signed15.signedDownload