156/QĐ-SNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 156/QĐ-SNV
Trích yếu Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ năm 2022
Ngày ban hành 07-10-2022
Người ký Bùi Quang Dương
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf156.QC_ANTT_M_SNV_2022_(07.10.2022_15h41p42)_signed156.QC_ANTT_M_SNV_2022_(07.10.2022_15h41p42)_signedDownload