158/QĐ-SNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 158/QĐ-SNV
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ
Ngày ban hành 07-10-2022
Người ký Bùi Quang Dương
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf158._QC_Cong_Dien_tu_(07.10.2022_15h42p50)_signed158._QC_Cong_Dien_tu_(07.10.2022_15h42p50)_signedDownload