41/QĐ-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 41/QĐ-BNV
Trích yếu Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
Ngày ban hành 01-02-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfQD_41_BNV_cong_bo_VB_QPPL_het_hieu_luc_toan_phan_va_1_phanQD_41_BNV_cong_bo_VB_QPPL_het_hieu_luc_toan_phan_va_1_phanDownload