43/2009/QH12

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 43/2009/QH12
Trích yếu Luật dân quân tự vệ.
Ngày ban hành 01-07-2010
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
doc96156_L43QH96156_L43QHDownload